چرا خون هشت پا آبی است؟

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۴:۳۷:۴

آیا خون هشت پا آبی است؟

گونه های بسیاری از هشت پا ها خون آبی دارند که در رگ هایشان جریان دارد.
رنگ آبی خون هشت پا ها از ماده ای به نام هموسیانی که پروتیینی غنی از مس است ، می آید که اکسیژن را از ریه ها به جریان خون و سپس به سلول های بدن هشت پا منتقل می کند.

چرا اختاپوس ها در خون خود هموسیانین دارند؟

هموسیانین یک پروتئین حاصل از خون است که حاوی اتم های مس است که به تعداد مساوی از اتم های اکسیژن متصل می شوند.
اختاپوس ها دارای سه قلب هستند و به اکسیژن بیشتری نسبت به سایر بی مهرگان نیاز دارند ، بنابراین هموسیانین اجازه می دهد تا اختاپوس ها حتی در مواقعی که به راحتی به اکسیژن دسترسی ندارند ، اکسیژن پایدار را دریافت کنند.