چرا ماهی قرمز سیاه می شود؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۰:۴۳:۵

علت سیاهی ماهی قرمز نقاط سیاه در ماعی قرمز

تغییر رنگ طبیعی:
تغییر رنگ طبیعی ماهی ها در واقع پاسخی به محیط اطراف آن هاست. آن ها انواع مختلفی از سلول ها را در پوست خود دارند و بعضی از آن ها ملانین تولید می کنند، یک رنگدانه ی سیاه. محیط زندگی سیاه و تاریک، مثل قرار دادن ظرف ماهی در یک پس زمینه تیره یا قرار دادن تعداد زیادی سنگ تیره ، می تواند باعث شود که ماهی بیشتر ملانین تولید کند و ممکن است در باله ها و قسمت هایی از بدن ماهی ظاهر شود.

آمونیاک:
آمونیاک ماده ای است که به دلیل غذای مانده و فاسد شده و مدفوع ماهی در ظرف به وجود می آید و این  ماده می تواند بر پوست ماهی اثر بگذارد. آمونیاک پوست ماهی را می سوزاند ولی اثرش مشخص نمی شود و زمانی که مقدار آمونیاک کم می شود، پوست ماهی ترمیم می شود و قسمت های سوخته سیاه می شوند. نقاط سیاه می توانند بر روی باله ها یا هرجای دیگر ظاهر شوند. آمونیاک بالا به پوست ماهی فرصت ترمیم شدن را نمی دهد پس ممکن است نقاط سیاه در کل ظاهر نشوند. سعی کنید زیاد برای ماهی غذا نریزید و آب ظرف را به طور منظم عوض کنید.

بیماری:
این دلیل زیاد رایج نیست. حلزون های آبی نوعی انگل را با خود دارند که اگر در آکواریوم شما باشند باعث میشود که ماهی ها تغییر رنگ بدهند البته در ماهی های بالغ زیاد شایع نیست. با خارج کردن حلزون آبی سیکل زندگی این انگل را می توانید نابود کنید.