هشت پا چگونه نفس می کشد؟ ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۴:۴۲:۳۴

تنفس هشت پا چگونه است؟

مانند ماهی ، اختاپوس ها برای زنده ماندن به آب احتیاج دارند و اکسیژن را از طریق آبشش ها دریافت می کنند.
اما زیست شناس دریایی ، کن هالانیچ (Ken Halanych) گفته است که اختاپوس ها می توانند حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه خارج از آب زنده بمانند.
اختاپوس ها از طریق آبشش ها اکسیژن را تنفس و سپس از طریق لوله ای به نام سیفون بازدم می کنند.
اگر یک اختاپوس سریع نفس بکشد و با قدرت زیاد بازدم کند، می تواند با سرعت جت به عقب حرکت کند!

چرا خون هشت پا آبی است؟ ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۴:۳۷:۴

آیا خون هشت پا آبی است؟

گونه های بسیاری از هشت پا ها خون آبی دارند که در رگ هایشان جریان دارد.
رنگ آبی خون هشت پا ها از ماده ای به نام هموسیانی که پروتیینی غنی از مس است ، می آید که اکسیژن را از ریه ها به جریان خون و سپس به سلول های بدن هشت پا منتقل می کند.

چرا اختاپوس ها در خون خود هموسیانین دارند؟

هموسیانین یک پروتئین حاصل از خون است که حاوی اتم های مس است که به تعداد مساوی از اتم های اکسیژن متصل می شوند.
اختاپوس ها دارای سه قلب هستند و به اکسیژن بیشتری نسبت به سایر بی مهرگان نیاز دارند ، بنابراین هموسیانین اجازه می دهد تا اختاپوس ها حتی در مواقعی که به راحتی به اکسیژن دسترسی ندارند ، اکسیژن پایدار را دریافت کنند.

چرا هشت پا حرام است؟ ۱۳۹۹/۵/۱۳ ۱۲:۳۴:۳

آیا هشت پا حرام است؟

در اسلام فقط میگو و خوردن موجودات دریایی ای که فلس دارند حلال است. خوردن گیاهان دریایی هم جایز است.
خوردن هشت پا در اسلام حرام است چون هم فلس ندارد هم اینکه هشت پا از حیوانات دیگر مثل ماهی ها و بقیه موجودات دریایی دیگر تغذیه می کند.
در اسلام حیواناتی که مرده خوار هستند و حیوانات دیگر را شکار می کنند حرام است.

اختاپوس ها آیا اختاپوس حرام است حرام بودن اختاپوس

طول عمر هشت پا

اختاپوس های معمولی حدود دو سال عمر میکنند در حالی که اختاپوس های غول پیکر اقیانوس آرام می توانند تا سنین سه سالگی یا 5 سالگی هم عمر کنند البته اگر جفت گیری نکنند!
معمولا اختاپوس های غول پیکر بین سه تا پنج سال عمر می کنند.

طول عمر هشت پا هشت پاها چقدر عمر میکنند

هشت پا چند متر است؟ ۱۳۹۹/۵/۱۳ ۱۲:۳۴:۳

اندازه هست پا چقدر است؟

اختاپوس ها باهوش ترین بی مهرگان هستند و در آب های گرمسیری و معتدل اقیانوس ها یافت می شوند.
آن ها می توانند به طول تقریبا ۱۳۱ سانتی متر و وزن ۹ کیلوگرم رشد کنند گرچه متوسط وزن و اندازه ی اختاپوس ها معمولا کمتر است.
اختاپوس غول پیکر اقیانوس آرام (هشت پای غول آرام) از سایر گونه های اختاپوس ، بیشتر عمر می کند و هم چنین از آن ها بزرگ تر است.
بیشترین رکوردی که از انداره ای این هشت پا ثب شده است طولی حدود ۹۱۴ متر و وزنی معادل با ۲۷۲ کیلو است!
متوسط اندازه ی آن ها معمولا ۴۸۶ متر و ۵۰ کیلو است.
آن ها معمولا 4 سال عمر می کنند و هشت پای نر و ماده بلافاصله پس از تولید مثل می میرند.

هشت پای غول ارام هشت پای غول پیکر اقیانوس آرام هشت پا

1234