دلفین چه می خورد؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۰:۲۶:۵

غذای دلفین چیست دلفین ها چه می خورند غذای دلفین دلفین ماهی زیر آب نهنگ قاتل چه می خورد غذای نهنگ قاتل چیست

غذای دلفین چیست؟

غذایی که دلفین ها می خورند به نوعشان بستگی دارد.
بعضی از دلفین ها ماهی شاهی ، برخی خاویار و کاد و بعضی ها هشت پا می خورند.
دلفین های بزرگ تر مانند نهنگ قاتل از پستاندارن دریایی مانند فک ها، شیر دریایی و حتی لاک پشت ها تغذیه می کنند.
مقدار غذایی که دلفین های می خورند بستگی به نوع غذا دارد. اگر چربی آن کم باشد در روز باید بیشتر غذا بخورند. به طور تقریبی یک دلفین با وزن 200 یا 250 کیلو روزانه بین 10 تا 25 کیلو ماهی میخورد.