هشت پا چند سال عمر می کند؟

۱۳۹۹/۵/۱۳ ۱۲:۳۴:۳

طول عمر هشت پا

اختاپوس های معمولی حدود دو سال عمر میکنند در حالی که اختاپوس های غول پیکر اقیانوس آرام می توانند تا سنین سه سالگی یا 5 سالگی هم عمر کنند البته اگر جفت گیری نکنند!
معمولا اختاپوس های غول پیکر بین سه تا پنج سال عمر می کنند.

طول عمر هشت پا هشت پاها چقدر عمر میکنند