هشت پا چند مغز دارد؟ ۱۳۹۹/۵/۱۳ ۱۲:۳۴:۳

هشت پا چند مغز دارد؟

هشت پا ها استخوان ندارند. آن ها بی مهرگانی با بدن های بسیار منعطفی هستند که می توانند از فضاهای بسیار کوچکی عبور کنند.
اختاپوس ها دارای سه قلب ، نُه مغز و خون آبی هستند.
دو قلب خون را به آبشش ها می رساند در حالی که قلب سوم خون را به کل بدن به گردش در می آورد.
سیستم عصبی شامل یک مغز مرکزی و یک گانگلیون بزرگ در هر بازوی هشت پا است که حرکت را کنترل می کند.

هشت پا چند مغز دارد هشت پاها مغز هشت پا

چرا هشت پا نه مغز دارد؟

زیرا مسیر تکاملی هشت پا ها کاملا از مهره داران متفاوت بوده است.
در اصل هر بازو مغز مخصوص به خود را دارد که بخشی از مغز که پردازش دیداری را انجام می دهد ، هر یک از مغز های بازو ها را با هم هماهنگ می کند.
می توان گفت که یک مغز مرکزی سیستم عصبی را کنترل می کند و مغز های دیگر حرکت بازو ها را کنترل می کنند.

آیا کوسه ها می توانند بوی خون قاعدگی را حس کنند؟

کوسه ها دارای حس بویایی بسیار قوی هستند به طوری که به آنها اجازه می دهد تا شکارشان را تا چیزی حدود ۹۰ متر آن طرف تر حس کنند و بیابند.
اما در پاسخ به این سوال باید گفت هر مایعی که از بدن خارج شود و وارد آب شود برای کوسه ها قابل تشخیص است و خون قاعدگی هم از این قاعده مستثنی نیست و برای کوسه قابل تشخیص است درست مانند هر مایع دیگری که از بدن خارج شود مثل ادرار و ... .

آیا دلفین ها می خوابند؟ ۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۰:۲۳:۵

آیا دلفین ها می خوابند؟

دلفین ها نمی توانند مانند سایر حیوانات بخوابند؛ آنها باید هوشیار بمانند، حتی وقتی که خواب هستند.
تنفس دلفین ها خودکار نیست و به صورت خودآگاه انجام می شود.
اگر دلفین ها مانند ما انسان ها وارد یک خواب عمیق شوند و هوشیاری خود را از دست بدهند، دست از تنفس کردن برداشته و خفه یا غرق می شوند

چرا نهنگ سرش سوراخ است؟ ۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۰:۲۵:۶

نهنگ ها چگونه نفس می کشند؟

تنفس نهنگ سوراخ تنفسی نهنگ دلفین آب نهنگ نفس کشیدن نهنگ

نهنگ ها پستان دارانی هستند که هوا را به ریه هایشان می برند و نفس می کشند. سوراخ تنفسی نهنگ ها در واقع بینی نهنگ است که در بالای سرش یا پشت سرش قرار گرفته است.
سوراخ بینی با عضلاتی پوشیده شده است که وقتی نهنگ زیر آب است اجاره نمی دهد آب وارد شود.
سوراخ تنفسی به نای و سپس به شش نهنگ وصل می شود. نهنگ ها بر خلاف انسان ها نمی توانند از طریق دهانشان نفس بکشند و فقط از طریق سوراخ تنفسی نفس می کشند.
نهنگ های بی دندان دو سوراخ تنفسی دارند که کنار هم هستند و نهنگ های دندان دار فقط یک سوراخ تنفسی دارند.
وقتی که نهنگ ها به سطح آب می آیند ، سوراخ تنفسی خود را باز می کنند و هوا را به صورت انفجاری بیرون می رانند و بلافاصله هوای تازه را تنفس می کنند و سوراخ تنفسی دوباره بسته می شود.
این فرایند برای نهنگ های کوچک فقط یک ثانیه طول می کشد و برای نهنگ های بزرگ چند ثانیه. نهنگ ها نمی توانند از طریف دهان نفس بکشند چون نای آن ها به مری وصل نیست.

سوراخ تنفسی نهنگ :

سوراخ تنقسی نهنگ نفس کشیدن نهنگ نفس کشیدن دلفین

دلفین چه می خورد؟ ۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۰:۲۶:۵

غذای دلفین چیست دلفین ها چه می خورند غذای دلفین دلفین ماهی زیر آب نهنگ قاتل چه می خورد غذای نهنگ قاتل چیست

غذای دلفین چیست؟

غذایی که دلفین ها می خورند به نوعشان بستگی دارد.
بعضی از دلفین ها ماهی شاهی ، برخی خاویار و کاد و بعضی ها هشت پا می خورند.
دلفین های بزرگ تر مانند نهنگ قاتل از پستاندارن دریایی مانند فک ها، شیر دریایی و حتی لاک پشت ها تغذیه می کنند.
مقدار غذایی که دلفین های می خورند بستگی به نوع غذا دارد. اگر چربی آن کم باشد در روز باید بیشتر غذا بخورند. به طور تقریبی یک دلفین با وزن 200 یا 250 کیلو روزانه بین 10 تا 25 کیلو ماهی میخورد.

1234